Blog

Každý z nás hledá v životě inspiraci. Na tomto místě vám přináším své postřehy, příběhy klientů, podněty z pracovního prostředí i ze zahraničních cest. 

Také se s vámi ráda podělím o tipy na zajímavé knihy. 

Přeji vám příjemné čtení :-) 

Češi dokázali sestavit výrobní linku u klienta v zahraničí, aniž by s ní na místo určení odjel jediný technik. Montáž, kterou běžně provádí pět lidí a trvá jim deset dnů, proběhla na dálku za pomoci tabletu, kamery a zapálených odborníků na obou stranách. Vývoj technologie trval zhruba půl roku a na straně odběratele vyvolal nadšení.

Opakující se lockdowny pořádně prověřily finanční zdraví českých firem. Na světlo se tak dostaly předem připravené krizové scénáře. A ukázala se akčnost vedoucích pracovníků i jejich schopnost reagovat na nové situace. Ke slovu přišla hotovost a platby předem. Jak si české rodinné podniky poradily s cash-flow, nedostatkem materiálů i pracovních...

I v době covidové vznikla řada nových věcí a inovativních postupů. Chytré nádobí pro odnos jídla domů, navíc vyrobené z lépe recyklovatelných materiálů, vylepšená metodika pro vzdělávání na dálku nebo materiály pro balení a přepravu zboží z e-shopů. Jsou to jen příklady toho, co se podařilo ve firmách, které se letos umístily v žebříčku Nejlépe...

Je talent dán od přírody jako neměnný, nebo se dá pílí rozvíjet? Je důležité zaměřit se na výsledek, nebo na proces? Tyto otázky si v knize Nastavení mysli klade psycholožka Carol Dwecková a své odpovědi prokládá řadou průzkumů. Podle jejího názoru se u lidí projevuje buď fixní, nebo růstové myšlení - a to má zásadní dopad na úspěch v životě....

Poutavá kniha z období, kdy v dnešním Turecku dochází k proměně císařství na republiku. Princezna Selma spolu se svou matkou sultánkou odchází do nuceného exilu a místo života v přepychu ji čeká život plný odříkání. Kniha přináší pro Středoevropana poměrně málo známý pohled na kulturu a dějiny Osmanské říše.