Společně to zvládneme

26.07.2019

Byla jsem požádána o pomoc s organizací tiskové konference ke spuštění nové internetové televize. Tým čtyř lidí, kteří měli na konferenci vystupovat, vznikl asi před měsícem. Někteří členové týmu byli úplně noví, někteří se znali z dřívějška. Šlo o ředitele TV, šéfredaktorku zpravodajství a obchodní a marketingové ředitele. Byla to jejich první tisková konference, na které měli vystupovat. Otázka, kterou si nejčastěji kladli, zněla: "Co já tam jen budu říkat?"

Na přípravu jsme měli asi dva měsíce, během kterých proběhlo několik schůzek. Nejzásadnější byla ta první - cílem bylo sjednotit tým a nastavit společnou vizi "co MY chceme publiku říct". Nahradili jsme tak původní čtyři individuální přístupy zaměřené na "co JÁ tam budu říkat". Během úvodní schůzky jsem klientům kladla na první pohled zavádějící otázky, díky nim však získali nadhled a podařilo se jim podívat se na celou akci pohledem novinářů, kteří budou sedět v publiku. Následoval brainstorming, ze kterého vzešla řada zajímavých nápadů.

Na dalších schůzkách jsme rozdělovali role a témata, kterým se budou jednotliví členové týmu na tiskové konferenci věnovat. Připravili jsme prezentaci a přímo v prostorách konference jsem pomáhala s přípravou jednotlivých řečníků. Doladili jsme text, nazkoušeli hlasitost přednesu i držení těla. Poté proběhla generální zkouška za účasti všech řečníků, včetně nácviku předání slova atd. Tým byl před akcí sebevědomý a bylo zřejmé, že každý zná svoji roli a hodnotu, kterou publiku přinese.