Odpadky v době virové

18.04.2020

Na podzim nám v obci změnili systém pro třídění odpadu. Každý dům dostal svou žlutou a modrou popelnici na plasty a papír, které se vyvážejí jednou měsíčně. Ať se snažíme, jak se snažíme, naše domácnost je zaplní nejdřív za čtvrt roku. Se zájmem sleduju, jak se na naší produkci odpadků projeví nucený pobyt doma. Převáží faktor plné domácnosti, anebo odložená spotřeba kvůli zavřeným obchodům? 

Že planeta pocítila zastavení továren ukazují mapy znečištění ovzduší před koronavirem a teď. Jak to bude s ostatními odpady? Jak to děláte vy?

V době, kdy se ještě chodilo pracovat do kanceláří, jsem dělala na zakázce pro firmu, která se čerstvě přestěhovala do moderní budovy aspirující na všechna možná zelená ocenění a certifikáty udržitelnosti. V rámci ekologického přístupu zrušili zaměstnancům odpadkové koše u stolů a zavedli pouze jedno sběrné místo na celé patro - v kuchyňce mají nádoby na papír, plast a směsný odpad. A co na to zaměstnanci? Chodili s každým nepotřebným papírem do kuchyňky?

Některým se vršily na stole, proložené obaly od sušenek a ohryzky od jablek (ty tam samozřejmě jakože nebyly, protože u pracovního stolu se nesmí jíst). Před odchodem domů pak popadli hromadu a odnesli ji do kuchyňky. Co myslíte, směřují jednotlivé odpadky roztříděné do příslušných nádob, nebo putují jako celek do směsného odpadu? 

Je právě teď vhodný čas změnit některé návyky u sebe doma, u svého pracovního stolu, v celé firmě? 

My zatím stále nabízíme volnou kapacitu našich popelnic sousedům, kteří ty své poctivě zaplní až po okraj 😊