Nový web pro klienta - case study

09.04.2024

Majitelka firmy KLPM se rozhodla po pěti letech provozu nahradit původní web novou verzí. Firma působí v segmentu B2B, má deset zaměstnanců a interního markeťáka na plný úvazek by nevytížila. Proto svůj marketing outsourcuje a vytvoření nového webu mi zadala jako projekt. 

KLPM se věnuje správě komerčních nemovitostí a vznikla v období Brexitu, kdy převzala do správy portfolio nemovitostí od jiné společnosti, původně vlastněné britskými občany. Ti se po Brexitu rozhodli ukončit své podnikání v EU. V období těchto překotných změn vzniknul také původní web, který v roce 2023 už neodpovídal aktuálním potřebám trhu.

Cílem webu je představení firmy a služeb potenciálním klientům (nikoliv prodejní web). Zadání znělo: "Odlehčit, aktualizovat a dodat svěží vzhled".

Klientce jsem pomohla:

  • zkonkretizovat představu
  • pojmenovaly jsme cíl, cílové skupiny a hlavní sdělení
  • naformulovaly jsme obsahovou strategii.

Nastavily jsme časovou osu spolupráce a rozpočet.

Poté jsem jejím jménem vypsala výběrové řízení na dodavatele technické části a pomohla s vyhodnocením nabídek.


Po úvodní schůzce s vítězkou výběrového řízení jsem pro klientku zpracovala mapu nového webu a prokonzultovala jsem s ní výběr vhodných případových studií. Cílem bylo vyváženě vystihnout práci v různých segmentech realitního trhu a zároveň vybalancovat míru pozornosti věnovanou jednotlivým službám a zákazníkům.

Následně jsem zpracovala kompletní texty pro českou verzi webu. Díky kvalitnímu zadání ze strany klienty a také své dlouholeté praxi v oboru komerčních nemovitostí se mi podařilo vytvořit obsah na takové úrovni, že k získání finální verze textů stačila pouze jediná korektura ze strany klienty. Uznávám, toto je spíše ojedinělé.

V následných krocích klientka zkompletovala fotografie a dodavatelka technického řešení vybrala vhodnou šablonu a vytvořila hrubou verzi webu. Na několika dalších schůzkách jsme doladily veškeré detaily české verze a připravily anglickou mutaci. Po otestování a finálním schválení ze strany klientky pak dodavatelka technického řešení web spustila.

Jeho aktuální verzi si můžete prohlédnout zde.

Reference od Katalin Szável, majitelky KLPM:

S Jitkou jsem se pracovně setkala už dřív a věděla jsem, že zná naše odvětví a má velmi profesionální přístup. Zadat zpracování nového webu právě jí pro mě byla jednoznačná volba. Jitka hned na začátku předložila jasný časový plán spolupráce, rozfázovaný do srozumitelných a splnitelných kroků. Přicházela s návrhy řešení a projekt řídila tak, abychom nový web publikovali včas a v kvalitě, kterou jsem očekávala. Ráda s ní budu zas spolupracovat. 

Reference od Mirky M. Králíkové, dodavatelky technického řešení:

Spolupráce s Jitkou Kvartkovou a Katalin Szável byla velmi příjemná a nad míru efektivní. Z žádným z dřívějších klientů jsem nezažila tak jasné a otevřené schůzky s tak konkrétními výstupy.

Na první schůzce mě Jitka přehledně zasvětila do problematiky daného odvětví Property a Asset Managementu a představila mi, jakým výzvám klientka čelí a co očekává od spolupráce i od nových webových stránek. Doladily jsme spolu doplňující otázky ke konkrétním bodům jako jsou marketingová strategie firmy, klíčová cílová skupina, cíle stránek, očekávaný design stránek, ton-of-voice, brand firmy, používané sociální sítě a další praktické detaily (četnost schůzek, termíny, dodání podkladů).

Po celou dobu spolupráce tvorby webových stránek Jitka působila jako důležitý spojovací článek mezi mnou a Katalin. Její profesionalita, znalost oboru, skvělé organizační schopnosti a zároveň velmi příjemný ženský přístup byly velkým přínosem pro všechny.

Děkuji za spolupráci a za sebe i za Jitku si přeji více takových příjemných a kvalitních profesních setkání.