Jaké máte nastavení mysli?

15.04.2021

Je talent dán od přírody jako neměnný, nebo se dá pílí rozvíjet? Je důležité zaměřit se na výsledek, nebo na proces? Tyto otázky si v knize Nastavení mysli klade psycholožka Carol Dwecková a své odpovědi prokládá řadou průzkumů. Podle jejího názoru se u lidí projevuje buď fixní, nebo růstové myšlení - a to má zásadní dopad na úspěch v životě.

Fixní myšlení vychází z přesvědčení, že inteligence a talent jsou lidem dány od přírody. Velmi nadaní lidé dosahují skvělých výsledků na základě svého daru, aniž by museli pro jejich dosažení vynakládat příliš velké úsilí. Pokud by se snažili, trénovali a usilovně své schopnosti rozvíjeli, byl by to podle nich důkaz, že jejich talent je ve skutečnosti jen malý. Jejich životní nastavení tak vychází z přesvědčení, že své slabé stránky musejí skrývat a že je riskantní zkoušet nové věci - nemusely by se jim vydařit, a to by jejich talent zpochybnilo.

Růstové myšlení naopak vychází z předpokladu, že úspěch záleží na vynaloženém úsilí a píli a že talent k němu přispívá jen v omezené míře. Lidé s růstovým myšlením se nebojí vydat na neznámé cesty a učit se novému za cenu chyb a pádů. Neúspěch je neodradí, vždy vstanou, poučí se z chyb a jdou dál. Tato cesta je pochopitelně náročnější, podle Dweckové je to však jediná strategie, která vede k úspěchu v dlouhodobém horizontu.

Ve svém knize Nastavení mysli cituje autorka řadu studií, které sledovaly chování a myšlení dětí i dospělých. Samostatné kapitoly věnuje tomu, jak se fixní versus růstové myšlení projevuje ve sportu, v byznyse, v partnerských vztazích. Dívá se na téma očima rodičů, trenérů a učitelů, jejichž vlastní nastavení mysli má citelný dopad na to, jak vedou své svěřence.

Nic však není jen černé, nebo bílé a u každého z nás se projevuje jak fixní, tak růstové myšlení. Jejich zapojení se střídá například podle oblasti, které se právě věnujeme, anebo podle míry aktuálního uvolnění či stresu. Někdo může mít růstové myšlení ve vztazích, zatímco v práci u něj převládá fixní nastavení mysli, zatímco soused nebo kolega to může mít přesně naopak. Nejdůležitější podle autorky je fakt, že způsob svého smýšlení můžeme změnit. V závěrečné kapitole pak shrnuje, jak na to, jak se naučit své fixní myšlení co nejčastěji přepínat na růstové.

Nastavení mysli, Carol Dwecková, vyšlo v nakladatelství Jan Melvil Publishing v roce 2017 (v originále: Mindtset: The New Psychology of Success)