Jak přitáhnou pozornost na Linkedin - case study

28.02.2024

Linkedin je dnes pro firmy v B2B jedním z klíčových kanálů komunikace. Mám ve správě několik firemních stránek, pro které tvořím obsah a pracuji s komunitou. A těší mě, když se projekty klientů daří a vidím za sebou jasné výsledky. V případové studii sdílím zkušenost se správou firemní stránky, která za uplynulý rok získala organicky více než 500 nových sledujících a zaznamenala téměř 80 tisíc shlédnutí. 

Sdružení pro zahraniční investice - AFI je nezisková organizace, která se zaměřuje na kultivaci investičního prostředí a podporu investorům v České republice. Vytváří platformu pro vzájemnou komunikaci mezi soukromým a veřejným sektorem. Jejími členy jsou přední poradenské firmy, které nabízejí poradenství zahraničním investorům vstupujícím na český trh.

V rámci své komunikace se proto sdružení zaměřuje na několik cílových skupin: jak současné investory, kteří už v ČR mají svůj podnik, tak potenciální investory, kteří svůj vstup na český trh teprve zvažují. Dále pak na zástupce veřejného sektoru, samotné členy sdružení a obecně byznysovou veřejnost.

Jako jeden z hlavních kanálů komunikace s veřejností jsme zvolili Linkedin, a to z několika důvodů:

  • Řada členů sdružení, současných investorů i zástupců veřejného sektoru je na tomto kanálu aktivní
  • Prostřednictvím příspěvků v angličtině dokážeme oslovit mezinárodní publikum, tzn. potenciální investory
  • Zvolili jsme aktivní přístup a pravidelnou tvorbu obsahu bez placených kampaní (s ohledem na omezený rozpočet neziskové organizace)

Správy profilu jsem se ujala v březnu 2023 a během následujících dvanácti měsíců jsem ho měla kompletně na starosti včetně obsahové strategie, tvorby obsahu, komunikace s publikem, rozvíjení sítě sledujících atd.

V průběhu roku 2023 jsme zveřejňovali v průměru dva příspěvky týdně. Jejich témata šla napříč všemi aktivitami sdružení. Nejčastější témata zahrnovala:

  • Novinky v oblasti investování v ČR
  • Shrnutí akcí, které AFI pořádalo pro své členy a investory včetně setkání s významnými byznysmeny a politiky
  • 4. Výroční konference AFI (ke které proběhla dvouměsíční kampaň)
  • Klíčové konference týkajících se digitalizace, energetiky, průmyslové výstavby a dalších témat ovlivňujících podniky a jejich další rozvoj
  • Aktuálně projednávané novely zákonů, které se citelně dotýkají investičního prostředí v ČR
  • Publikovali jsme zásadní mediální výstupy zástupců sdružení v České televizi, Českém rozhlase a dalších médiích
  • A samozřejmě jsme také sdíleli fotky z neformálních setkání

Na tvorbě obsahu jsme spolupracovali s členy, partnery sdružení a dalšími spolupracujícími institucemi. Díky aktivnímu přístupu jsme během jednoho roku získali přes 500 nových sledujících (jejich počet vzrostl z cca 1 000 na 1 500 sledujících) a vygenerovali jsme téměř 80 000 organických shlédnutí příspěvků včetně 6 500 organických kliknutí. 

Ukázky příspěvků si můžete prohlédnout tady:

Linkedin- Pracovní snídaně s ministrem Ivanem Bartošem

Linkedin - Ohlédnutí za 4. Výroční konferencí AFI

Linkedin - Výkonný ředitel AFI v rozhovoru pro Českou televizi